Nr: 34 din: 30 07 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare trotuare pietonale în comua Mărgineni, județul Bacău”