Nr: 35 din: 30 07 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind avizarea de principiu a documentației PUZ pentru investiția „Construire locuință S+P+M, garaj, bucătărie de vară, foișor, piscină, anexă gospodărească, bazin vidanjabil și împrejmuire ” amplasat în județul Bacău, comuna Mărgineni, satul Luncani și extravilan, beneficiari: Nelu RONȚU și Mihaela RONȚU