Nr: 38 din: 30 07 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mărgineni, județul Bacău