Nr: 39 din: 30 07 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind avizarea de principiu a documentației PUZ pentru investiția „Construire ansamblu rezidențial ” amplasat în județul Bacău, comuna Mărgineni, satul Mărgineni , beneficiari: Ioan BOTEZ