Nr: 43 din: 24 09 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mărgineni, județul Bacău