Nr: 46 din: 24 09 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind încheierea unui act aditional la Contractul nr. 6479/07.08.2009 încheiat intre Comuna Mărgineni și SC SOMA SRL Bacău