Nr: 50 din: 30 10 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Construire grădiniță cu program normal în sat Luncani, comnua Mărgineni, județul Bacău”