Nr: 51 din: 30 10 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind avizarea de principiu a Planului Urbanistic Zonal pentru investiția „Construire locuințe individuale ” amplasat în județul Bacău, comuna Mărgineni, satul Valea Budului, strada Calea Moinești, nr. 140 și extravilan, beneficiar SC LEOSYM CONSTRUCT SRL prin RADU Petre-Danieleneficiari: Ioan BOTEZ