Nr: 54 din: 28 11 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județil Bacău, membre ADIS