Nr: 55 din: 28 11 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea unui drept de uz gratuit in favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra terenului in suprafata de 8,5 mp din intravilanul satului Margineni, comuna Margineni, judetul Bacau in vederea executarii lucrarii "Extindere retea electrica pentru alimentare cu energie electrica sediul SC ALIAN - ROX SRL