Nr: 56 din: 28 11 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind abrogarea HCL Margineni nr. 36 din 30.07.2019 privind avizarea de principiu a documentatiei
PUZ ,,CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 si lMPREJMUIRE TEREN SI CONSTRUIRE DUPLEX P+M ȘI IMPREJMUIRE" in sat Barati, comuna Margineni, Judetul Bacau", beneficiari- LOZINCA Mihai și MUNTEANU Maricica Lacramioara