Nr: 58 din: 28 11 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Organigramei și a Statului de functii ale aparatului
de specialitate al Primarului comunei Margineni, judetul Bacau