Nr: 62 din: 17 12 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra terenului în suprafață de 94 mp din intravilanul satului Podiș, comuna Mărgineni, judeţul Bacău în vederea executării lucrării “Reamplasare LEA 20kW Gherăiești-Buhuși derivația Podiș în zona stâlpului 72”, sat Podiș, comuna Mărgineni, județul Bacău