Nr: 63 din: 17 12 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra terenului în suprafață de 85,56 mp din intravilanul satului Mărgineni, comuna Mărgineni, judeţul Bacău în vederea executării lucrării “ Extindere rețea de distribuție publică și iluminat public pe strada Scoicinei, strada Iasomiei și strada Bujorului în sat Mărgineni, comuna Mărgineni, județul Bacău”- lucrări pe contract de comodat