1

Indicatori trezorerie


Publicat la: 24 octombrie 2022

În conformitate cu art. 76^1 alin. (1), lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice locale au obligația publicării pe paginile de internet ale unităților administrativ-teritoriale a comunicărilor prevăzute la art. 57 alin. (2^1).

Indicatori trezorerie
Adresă Link: https://primaria-margineni.ro/indicatori-trezorerie/