1

Nu lăsa să îți expire actul de identitate!


Publicat la: 14 martie 2023

Atragem atenţia că, în cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.
Adresă Link: https://primaria-margineni.ro/nu-lasa-sa-iti-expire-actul-de-identitate-2/