1

Proces Verbal contituire Consiliul Local Mărgineni din data de 26 octombrie 2020


Publicat la: 27 octombrie 2020

PROCES VERBAL.docx 2
Adresă Link: https://primaria-margineni.ro/proces-verbal-contituire-consiliul-local-margineni-din-data-de-26-octombrie-2020/