Astăzi 16.09.2019 s-a procedat la afişarea procesului verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba scrisa pentru promovare în grad profesional a două funcţii publice de execuţie din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgineni, județul Bacău

 

Informatii privind proba scrisa

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei scrise

Rezultatul***

1 Robert-Mihail REDIA

95

ADMIS

2. Ioana CĂLIN

95

ADMIS