LOCUINȚE

 

Nr.total 3328
Forma de proprietate De stat 2
Private 3326
Racordate la utilități Energie electrică 3128
Apă curentă 2150
Gaze naturale 1350
Canalizare 735

 

 

REȚEA DE DRUMURI

Comuna este străbătuta de drumul național 2G Bacău-Moinești si un drum județean DJ 119 B

Există căi de acces la infrastructura feroviară

 

Total 82 km
Categorii de drumuri Ulițe 2 km
Drumuri comunale 80 km
Calitatea drumurilor Drum asfaltat 16 km
Drum pietruit 10 km
Drum balastat 72 km
Drum pământ stabilizat 0 km

 

 

EDUCAȚIE,SERVICII SOCIALE ȘI CULTURĂ

Infrastructura de

învățământ

Școli
Gradinițe 6
Școli artă și meserii/Liceu 0
Cultură Lăcașe de cult
Săli spectacol 0
Biblioteci 1Biblioteca Comunală Mărgineni
Servicii sociale Centre zi 2 Centrul de sănatate Podiș,

Casa Albert-Luncani

Centre asistență socială 0

 

 

ILUMINAT PUBLIC

Rețeaua de iluminat public acopera în proporție de 95 % străzile comunei

 

APĂ CURENTĂ

Există rețele de alimentare cu apă pe raza celor 8 sate ale comunei, gradul de acoperire fiind de aproximativ 90%

 

REȚEA DE CANALIZARE

Există rețea de canalizare pe raza satelor Barati și Mărgineni, cu 2 stații de pompare, iar evacuarea apelor colectate se face în rețeaua Municipiului Bacău în 2 puncte