Nr.

Crt.

Denumire proiectSursa

de finanțare

Data

estimativă

începerii

proiectului

Studiu de

fezabiliatate

existent 

(DA/NU)

Proiect

depus

spre

finanţare

(DA/NU/URMEAZA)

Rezultate

finale

proiect

1Amenejare trotuare pietonale Fonduri europene DAURMEAZA 
2Extindere rețea de energie electrica in satul Margineni, strazile Scoicinei, Iasomiei si Bujorului Buget localNUNU
3Modernizare drumuri locale  PNDLNUNU
4 SISTEM DE MANAGEMENT ENERGETIC  INTEGRAT PENTRU CLADIREA SCOLII GIMNAZIALE MARGINENI ADR Nord-Est, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BIDANU
5SISTEM DE MANAGEMENT ENERGETIC  INTEGRAT PENTRU CLADIREA SCOLII GIMNAZIALE BARATI ADR Nord-Est, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BIDANU
6SISTEM DE MANAGEMENT ENERGETIC  INTEGRAT PENTRU CLADIREA SCOLII GIMNAZIALE LUNCANI  ADR Nord-Est, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BIDADA
7AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA MARGINENI, JUDETUL BACAUMinisterul Agriculturii si Dezvoltarii rurale- A.F.I.R, in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Măsura M04 – Investiții în active fizice, Submăsura 4.3. Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silviceDADA
8MODERNIZARE DRUMURI LOCALE  IN COMUNA MARGINENI Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii rurale- A.F.I.R, in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala, Masura 7 – Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale 2014-2020, Submăsura 7.2.  Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară micăDADA