Nr.

Crt.

Denumire proiect Sursa

de finanțare

Data

estimativă

începerii

proiectului

Studiu de

fezabiliatate

existent 

(DA/NU)

Proiect

depus

spre

finanţare

(DA/NU/URMEAZA)

Rezultate

finale

proiect

1 Amenejare trotuare pietonale  Fonduri europene   DA URMEAZA  
2 Extindere rețea de energie electrica in satul Margineni, strazile Scoicinei, Iasomiei si Bujorului  Buget local NU NU
3 Modernizare drumuri locale   PNDL NU NU
4  SISTEM DE MANAGEMENT ENERGETIC  INTEGRAT PENTRU CLADIREA SCOLII GIMNAZIALE MARGINENI  ADR Nord-Est, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI DA NU
5 SISTEM DE MANAGEMENT ENERGETIC  INTEGRAT PENTRU CLADIREA SCOLII GIMNAZIALE BARATI  ADR Nord-Est, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI DA NU
6 SISTEM DE MANAGEMENT ENERGETIC  INTEGRAT PENTRU CLADIREA SCOLII GIMNAZIALE LUNCANI   ADR Nord-Est, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI DA DA
7 AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA MARGINENI, JUDETUL BACAU Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii rurale- A.F.I.R, in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Măsura M04 – Investiții în active fizice, Submăsura 4.3. Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice DA DA
8 MODERNIZARE DRUMURI LOCALE  IN COMUNA MARGINENI  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii rurale- A.F.I.R, in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala, Masura 7 – Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale 2014-2020, Submăsura 7.2.  Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică DA DA