GHERGHELUCĂ LAURENŢIU ŞI GHERGHELUCĂ IRINA vând suprafaţa de teren 0,4056 ha, arabil, nr. cadastral 65073, sola 71, parcela 1075/12/6.

GHERGHELUCĂ LAURENŢIU vinde suprafaţa de teren 0,0643 ha şi 0,0298 ha, arabil, nr. cadastral 65074, sola 71, parcelele 1075/12/6, 1074/88.