PAL PETRE vinde suprafaţa de teren 0.1500 ha, arabil, nr. cadastral 69438, sola 71, parcela 1072/21/2.