RĂU LUCICA vinde suprafaţa de teren 0,0133 ha, arabil, nr. cadastral 68296, sola 133, parcelele 1632/20, 1632/19, 1626/6.