ALBAN MARIA, DĂSCĂLESCU IOAN şi DĂSCĂLESCU ANGELA vând suprafeţele de teren 0,3172 ha, arabil, nr. cadastral 2095, sola 47, parcela 748/1 şi 0,2228 ha, păşune, nr. cadastral 2095, sola 47, parcela 749/3.