FICHITIU MARIA vinde suprafaţa de teren 0,4200 ha, arabil, nr. cadastral 69654, sola 67, parcela 1039/14