1

VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN


Publicat la: 18 septembrie 2020

FICHITIU MARIA vinde suprafaţa de teren 0,4200 ha, arabil, nr. cadastral 69654, sola 67, parcela 1039/14
Adresă Link: https://primaria-margineni.ro/vanzare-teren-extravilan-53/