PARÎNC EUGEN vinde suprafaţa de teren 1,5386 ha, arabil şi fâneaţă, nr. cadastral 1758/1, sola32, parcela 433/4, 438/3