POPA ELENA, POPA IOAN-CRISTINEL şi POPA MIODRAG-CIPRIAN vând suprafeţele de teren 0,6504 ha, arabil, nr. cadastral 70032, sola 45, parcelele 682, 681/2 şi 0,0450 ha, păşune, nr. cadastral 70032, sola 45, parcela 690/2