1

VÂNZARE TERENURI EXTRAVILANE


Publicat la: 18 februarie 2021

CANTORIU ANDREEA-ALEXANNDRA şi MUREŞAN RĂZVAN, vând suprafaţa de teren 0,0418 ha, arabil, nr. cadastral 69712, T. 113, P. 1632/23

CANTORIU ANDREEA-ALEXANNDRA şi MUREŞAN RĂZVAN, vând suprafaţa de teren 0,0064 ha, arabil, nr. cadastral 69713, T. 113, P. 1632/23
Adresă Link: https://primaria-margineni.ro/vanzare-terenuri-extravilane/