PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA PREGATITOARE PENTRU INTOCMIREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI MARGINENI

INITIATOR: UAT MARGINENI PRIN PRIMAR SOLOT MARCELIN

Vezi document atașat