PROCES-VERBAL

     

 Cu ocazia desfăşurării, in data de 02 noiembrie 2018, ora 09,30, la sediul Primăriei comunei Mărgineni,   probei scrise a concursului de ocupare prin recrutare a funcţiilor publice de consilier, grad profesional superior şi referent superior în cadrul Compartimentului de Evidenţa Persoanelor din Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor din subordinea Consiliului Local al comunei Mărgineni, județul Bacău.  

         La proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de consilier grad profesional superior  s-a  prezentat un singur candidat  a cărui  dosar a fost  declarat admis la selecția dosarelor, după cum urmează :

CĂILEAN ADRIAN

 

La proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de referent grad profesional superior  s-au   prezentat patru candidati din cei cinci candidaţii  a căror  dosare au fost  declarate admise la selecția dosarelor, după cum urmează:

 

BOUREANU VALERIU
CARP MIHAELA
TARCĂU ELENA
HARABAGIU MARIA-ANDREEA

 

Domnul  BUSUIOC IONEL nu s-a prezent la concurs şi a fost declarat respins prin neprezentare.

 

        Astfel, la ora stabilită, ora 09,30 a început proba scrisă a concursului.

S-a verificat identitatea  candidaților  prezenți în sală , după care câte un candidat de la fiecare funcţie publică de execuţie a fost invitat  să extragă  o variantă din cele două variante cu subiectele concursului. Pentru ambele funcţii publice de execuţie vacante a fost extrasă Varianta cu nr. 2

Proba scrisă a durat 3 ore. În termen a fost afișat baremul detaliat al subiectelor.                                 Potrivit notării probei scrise  consemnate în fișa individuală de lucru a fiecărui membru al comisiei de concurs candidaţii au obţinut următorul punctaj:

Pentru funcţia de consilier grad profesional superior:

 

Nr. CrtNUMELE şi PrenumeleRezultatul probei scriseRezultatul***
1CĂILEAN ADRIAN

85,33

ADMIS

 

Pentru funcţia de referent  grad profesional superior:

 

Nr. CrtNUMELE şi PrenumeleRezultatul probei scriseRezultatul***
1CARP MIHAELA

17

RESPINS

1TARCĂU ELENA

28

RESPINS

2HARABAGIU MARIA-ANDREEA

26,33

RESPINS

3BOUREANU VALERIU

66,66

ADMIS

 

            Având în vedere punctajul obținut de către candidati și conform art. 60, alin. 3, lit. a din HGR 611/2008 următorii candidatii au fost  declaraţi „admis” la proba scrisă, repectiv CĂILEAN ADRIAN pentru funcţia de consilier grad profesional superior şi BOUREANU VALERIU pentru funcţia de referent grad profesional superior.

            Persoanele declarate admise la proba scrisă se vor prezenta la proba interviu în data de 06 noiembrie 2018, ora 10,00.

              Rezultatele probei scrise au fost afișate la sediul instituţiei – 02.11.2018, ora 14.30, drept pentru care s-a încheiat  prezentul proces-verbal.

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație în conformitate cu prevederile art. 68 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.