Comuna Mărgineni – județul Bacău, organizează  în data de 30 martie 2023, la ora 10.00, examenul de recrutare pentru:

  • funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Administrație Publică – Compartiment Registru Agricol, Cadastru, Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărgineni – județul Bacău –proba scrisă, care  se va desfășura la sediul instituției din strada Calea Moinești, nr. 37, sat Mărgineni, comuna Mărgineni, județul Bacău.

Conform prevederilor art. 56 din H.G. nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, proba interviului se va desfășura la sediul instituției din strada Calea Moinești, nr. 37, sat Mărgineni, comuna Mărgineni, județul Bacău într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/ săptămână.

ANUNT CONCURS SITE

adeverinta angajator – anexa 2D

formular inscriere concurs – anexa 3