Dinamica terenurilor:

  • Terenuri arabile: 1798 ha
  • Livezi
  • Vii: 62 ha
  • Pașune: 772 ha
  • Fanețe: 326 ha
  • Pîduri: 4772 ha
  • Ape: 78 ha
  • Drumuri: 113 ha
  • Neproductiv: 50 ha
  • Curți-construcții: 374 ha

 

Elemente ale cadrului natural

Forma de relief predominantă este colina.Colinele de pe teritoriul comunei sunt caracterizate prin versanți cu expoziții și înclinații diferite având coame rotunde și plate, ușor înclinate spre S-E.

 

Sub aspect hidrografic, teritoriul comunei Mărgineni face parte din bazinul hidrografic al râului Bistrița, format din numeroși afluenți ai acestuia cu trasee neregularizate si neprotejate ecologic.Pânza de apă freatică înregistrează adâncimi între 2,0 si 4,0 m în lunca Trebeșului și Bistricioarei.

Toate localitățile comunei Mărgineni sunt străbătute de cursuri de apă ce urmăresc direcția drumurilor principale și sunt alimentate în general de cursuri de torenți ce-și adună apele de pe versanții din vecinătate.