Semnarea contractului de finanțare pentru implementarea proiectului”Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale „BARAȚI”, comuna Mărgineni, județul Bacău”, cod SMIS 118619

 

 

Marți 21 august 2018, ora 11.00, la sediul UAT Comuna Mărgineni, a avut loc semnarea Contractului de finanțare pentru proiectul „Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale „BARAȚI”, comuna Mărgineni, județul Bacău”, cod SMIS 118619, finanțat în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice.

Contractul a fost semnat de către domnul Vasile ASANDEI, Director General AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST și domnul Ionel POPA, Primarul Comunei Mărgineni, Beneficiarul proiectului.

La eveniment au mai participat domnul Sorin BRAȘOVEANU – Președinte Consiliul Județean Bacău, domnul Claudiu ILISANU Deputat, domnul Cristian Gheorghe ZAMĂ – Director Direcția Organism Intermediar POR, domnul Sorin COLAC – Proiectantul investiției, domnul Ciprian PIȘTEA, Consultant SC ROMINFO Consultanță & Statistică SRL, elaboratorul Cererii de finanțare.

Proiectul, a cărui valoare totală este de 1.412.443,98 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 1.232.817,03 lei își propune creșterea eficienței energetice a Școlii gimnaziale Barați, prin consolidarea și reabilitarea energetică a clădirii.

Astfel, investiția presupune realizarea de intervenții după cum urmează:

  • Termoizolare corp clădire școală;
  • Reabilitare instalație de încălzire și apă caldă menajeră;
  • Reabilitare instalație de iluminat, respectiv montarea unui sistem de panouri fotovoltaice care să asigure cel puțin 70% din energia electrică pentru iluminat;
  • Reabilitare rețea de alimentare cu apă rece.

 

Domnul Ionel POPA, Primarul Comunei Mărgineni, dorește să mulțumească colectivului Primăriei Mărgineni și colaboratorilor acestei instituții (Proiectant, Consultant) pentru profesionalismul de care dă dovadă, domnului Președinte al CJ Bacău pentru sprijinul acordat și nu în ultimul rând reprezentanților AM/OI pentru efortul depus în activitatea lor pe întreg procesul de evaluare, selecție și contractare.