În perioada 12-15 februarie 2017, reprezentanți ai Comunei Mărgineni și ai Fundației Yana You Are Not Alone, în calitate de parteneri ai proiectului ” Dezvoltarea Serviciilor Sociale pentru Copii Aflați în situații de Risc”, finanțat prin Programul CORAI au participat la o activitate bilaterală în Principatul Liechtenstein, la invitația organizației ”Eltern Kind Forum” din Vaduz.

Din Comuna Mărgineni a fost reprezentată de doamna Coșa Elena Daniela în calitate de coordonator al proiectului, iar din partea Fundației Yana You Are Not Alone au participat doamnele: Mateiu Ana Gabriela în calitate de coordonator al partenerului 2 și Iorga Stefania Beatrice, psiholog și coordonator al centrului de zi Casa Aurora.

Proiectul a fost finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Valoarea totală a proiectului privind activitățile bilaterale a fost în suma de 21.603,84 lei.

Obiectivul activității a fost inițierea și dezvoltarea de relații bilaterale cu partenerul din Liechtenstein, unul din statele donatoare, acumularea de experiență relevantă în punerea în aplicare a proiectelor sociale, schimbul de bune practici și dobândirea de know-how pentru membrii echipei proiectului.Aceștia din urmă au participat la întâlniri de lucru cu reprezentanții organizației partenere care au experiența în derularea de proiecte menite să sprijine copii și familiile lor în situații de criză. În acest scop, au fost vizitate proiecte care au fost implementate cu succes.

În timpul acestei vizite de lucru au fost prezenți:Ambasadorul României în Confederația Elvețiană și Pricipatul Liechtenstein, Domnul Vlad Vasiliu, Doamna Mihaela Feher, ministru consilier, precu Domnul Manuel Frick, reprezentant al Oficiului pentru Afaceri Externe al Principatului

După această vizită de lucru, în data de 24 februarie, am organizat o masa rotundă la care au fost invitați reprezentanți  ai instituțiilor relevante din comunitățile în care a fost implementat proiectul finanțat prin Programul CORAI, în vederea diseminării informațiilor și a impresiilor dobândite. 

Ne bucurăm că am avut oportunitatea de a realiza această activitate bilaterală și propunem să dezvoltăm legăturile pe care le-am ințiat  cu această ocazie, pentru a optimiza serviciile pe care le oferim și pentru a crea noi servicii, care să fie utile și optime.

Proiectul PEC053 Dezvoltarea Serviciilor Sociale pentru Copii Aflați în situații de Risc a fost implementat în baza parteneriatului public-privat încheiat întere Comuna Mărgineni, Comuna Nicolae Bălcescu și Fundația Yana You Are Not Alone. Activitățile se desfășoară în Județul Bacău, Comuna Mărgineni și Comuna Nicolae Bălcescu. Valoarea totală a proiectului este de 1.423.155 lei din care valoarea Grant SEE 1.209.681,75 lei, cofinanțare publică 213.473.155 lei.

 

 

Vezi document atașat