PREVENIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI INFLUENŢEI AVIARE