PUBLICAȚIE

 

În conformitate cu prevederile art 18 alin (2) din Legea nr 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștință locuitorilor comunei Mărgineni, județul Bacău delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora:

 

Nr.

crt.

Numerotarea

Secției de votare

Sediul

Secției de votare

Delimitarea

Secției de votare

1.

438

Şcoala cu cls.I – VIII Mărgineni

Satul Margineni – locuitorii de la lit. A la lit. C

2.

439

Şcoala cu cls.I – VIII Mărgineni

Satul Margineni – locuitorii de la lit. D la lit. M

3.

440

Şcoala cu cls.I – VIII Mărgineni

Satul Margineni – locuitorii de la lit. N la lit. Z

4.

441

Şcoala cu cls.I – VIII Barați

Satul Barati

5.

442

Şcoala cu cls.I – VIII Trebeș 

Satul Trebeș

6.

443

Şcoala cu cls. I -IV Valea Budului

Satul Valea-Budului

7.

444

Şcoala cu cls. I -IV Pădureni

Satul Pădureni

8.

445

Şcoala cu cls.I – VIII Luncani

Satele Luncani și Poiana

9.

446

Şcoala cu cls. I -IV Podiş

Satul Podiş