<< UAT COMUNA MARGINENI, titular al proiectului Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare menajera pe str. Al. Piru si prel. Arcadie Septilici”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare menajera pe str. Al. Piru si Prel. Arcadie Septilici” propus a fi amplasat in localitatea Barati, com. Margineni.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, din Bacau, str. Oituz, nr. 23 in zilele de luni-vineri, intre orele 8.oo-16.oo, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in teren de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 11.08.2014. >>