Primaria comunei Margineni titulara a proiectului ,,Asfaltare drumuri comunale in comuna Margineni, judetul Bacau”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata pentru proiectul propus a fi amplasat pe raza comunei Margineni.  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM  din strada Oituz, nr. 23, in zilele de luni -joi, intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 30.08.2016.