UAT Comuna Margineni, in calitate de solicitatnt al proiectului PARTENERIAT PENTRU EDUCATIE, in cadrul cererii de propunere de proiecte ,,Scoala pentru toti” , axa prioritara 6 ,,Educatie si competente”, prioritatea de investitii 10 (i) ,,Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului legal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare”, are intentia de a selecta partener/parteneri in vederea implementaii proiectului in comunele Margineni si Nicolae Balcescu, judetul Bacau, Regiunea Nord Est.

Obiectivul general al proiectuluieste mentinerea in sistemul de invatamant a copiilor din mediul rural care se afla in situatii de risc de abandon si readucerea in sistem a celor care au abandonat scoala prin realizarea unor interventii directe si integrate atat asupra familiei si copiilor cat si mediului educational, scoli si gradinite, pentru a crea conditii favorabile frecventarii cursurilor preuniversitare, in scopul reducerii ratei de abandon in comunitatile rurale in care se implementeaza.  

 

Detalii:

UAT COMUNA MARGINENI

Persoana de contact: Cosa Elena Daniela

Tel : 0740 532582

Vezi document atașat