Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative2019-11-21T17:03:47+02:00


  Hotărâre

  Nr: 64 din: 17 12 2019
  privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra terenului în suprafață de 2,88 mp din intravilanul satului Mărgineni, comuna Mărgineni, judeţul Bacău în vederea executării lucrării “ Extindere rețea de distribuție publică și iluminat public pe strada Scoicinei, strada Iasomiei și strada Bujorului în sat Mărgineni, comuna Mărgineni, județul Bacău”- lucrări pe tarif de racordare

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 63 din: 17 12 2019
  privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra terenului în suprafață de 85,56 mp din intravilanul satului Mărgineni, comuna Mărgineni, judeţul Bacău în vederea executării lucrării “ Extindere rețea de distribuție publică și iluminat public pe strada Scoicinei, strada Iasomiei și strada Bujorului în sat Mărgineni, comuna Mărgineni, județul Bacău”- lucrări pe contract de comodat

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 62 din: 17 12 2019
  privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra terenului în suprafață de 94 mp din intravilanul satului Podiș, comuna Mărgineni, judeţul Bacău în vederea executării lucrării “Reamplasare LEA 20kW Gherăiești-Buhuși derivația Podiș în zona stâlpului 72”, sat Podiș, comuna Mărgineni, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 61 din: 17 12 2019
  privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1, prin reorganizare a serviciului de categoria I –a al comunei MǍRGINENI , județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 60 din: 17 12 2019
  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 în comuna Mărgineni, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 59 din: 17 12 2019
  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 58 din: 28 11 2019
  privind aprobarea Organigramei și a Statului de functii ale aparatului
  de specialitate al Primarului comunei Margineni, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 57 din: 28 11 2019
  privind aprobarea listei cu familiile care vor fi beneficiare ale prevederilor H.C.L. Mărgineni nr.50/31.08.2018 referitoare la acordarea „Diplomei de onoare” și premierea familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și au domiciliul în comuna Mărgineni, în anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 56 din: 28 11 2019
  privind abrogarea HCL Margineni nr. 36 din 30.07.2019 privind avizarea de principiu a documentatiei
  PUZ ,,CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 si lMPREJMUIRE TEREN SI CONSTRUIRE DUPLEX P+M ȘI IMPREJMUIRE" in sat Barati, comuna Margineni, Judetul Bacau", beneficiari- LOZINCA Mihai și MUNTEANU Maricica Lacramioara

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 55 din: 28 11 2019
  privind constituirea unui drept de uz gratuit in favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra terenului in suprafata de 8,5 mp din intravilanul satului Margineni, comuna Margineni, judetul Bacau in vederea executarii lucrarii "Extindere retea electrica pentru alimentare cu energie electrica sediul SC ALIAN - ROX SRL

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 54 din: 28 11 2019
  privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județil Bacău, membre ADIS

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 53 din: 28 11 2019
  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 52 din: 30 10 2019
  privind avizarea consultativa a documentației PUZ pentru investitia „Construire locuinte și Împrejmuire” situat în intravilanul și extravilanul satatului Mărgineni, Comuna Mărgineni, județul Bacău, beneficiar – Adrian-Petruț POPA

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 51 din: 30 10 2019
  privind avizarea de principiu a Planului Urbanistic Zonal pentru investiția „Construire locuințe individuale ” amplasat în județul Bacău, comuna Mărgineni, satul Valea Budului, strada Calea Moinești, nr. 140 și extravilan, beneficiar SC LEOSYM CONSTRUCT SRL prin RADU Petre-Danieleneficiari: Ioan BOTEZ

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 50 din: 30 10 2019
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Construire grădiniță cu program normal în sat Luncani, comnua Mărgineni, județul Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 49 din: 30 10 2019
  privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Mărgineni în Adunarea Generală de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii" Delegarea prin concesionare a serviciilor de colectare și transport deșeuri în municipiul Bacău și 22 comune limitrofe"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 48 din: 30 10 2019
  privind aprobarea tarifului de colectare și transport deșeuri reciclabile de pe raza comunei Mărgineni, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 46 din: 24 09 2019
  privind încheierea unui act aditional la Contractul nr. 6479/07.08.2009 încheiat intre Comuna Mărgineni și SC SOMA SRL Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 45 din: 24 09 2019
  privind respingerea cererii pentru vanzarea suprefetelor de teren aferente Restaurantului Mărgineni și Magazinului Podiș

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 44 din: 24 09 2019
  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mărgineni, județul Bacău, pentru anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 43 din: 24 09 2019
  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mărgineni, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 41 din: 22 08 2019
  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mărgineni, județul Bacău, pentru anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 42 din: 22 08 2019
  privind desemnarea membrilor Consiliului Local În Consiliul de administratie al Școlii " Alexandru Piru" Mărgineni

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 40 din: 22 08 2019
  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mărgineni, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 39 din: 30 07 2019
  privind avizarea de principiu a documentației PUZ pentru investiția „Construire ansamblu rezidențial ” amplasat în județul Bacău, comuna Mărgineni, satul Mărgineni , beneficiari: Ioan BOTEZ

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 38 din: 30 07 2019
  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mărgineni, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 37 din: 30 07 2019
  privind aprobarea PUD pentru investiția „Construire locuință P+1, garaj, beci, foișor și împrejmuire ” amplasat în județul Bacău, comuna Mărgineni, satul Barați, beneficiari: Rodica MARTIN și Lucian MARTIN

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 36 din: 30 07 2019
  privind avizarea de principiu a documentației PUZ „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI CONSTRUIRE DUPLEX P+M ȘI ÎMPREJMUIRE” în sat Barați, comuna Mărgineni, Județul Bacău”, beneficiari – LOZINCĂ Mihai și MUNTEANU Maricica Lăcrămioara

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 35 din: 30 07 2019
  privind avizarea de principiu a documentației PUZ pentru investiția „Construire locuință S+P+M, garaj, bucătărie de vară, foișor, piscină, anexă gospodărească, bazin vidanjabil și împrejmuire ” amplasat în județul Bacău, comuna Mărgineni, satul Luncani și extravilan, beneficiari: Nelu RONȚU și Mihaela RONȚU

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 34 din: 30 07 2019
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare trotuare pietonale în comua Mărgineni, județul Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 33 din: 30 07 2019
  privind constituirea unui drept servitute de trecere în favoarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia Romanului și Bacăului asupra terenului în suprafață de 91 mp având nr. cadastral 85338 aflat în domeniul pivat al comunei Mărgineni, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 26 din: 25 06 2019
  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mărgineni, județul Bacău, pentru anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 27 din: 25 06 2019
  privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 29 din: 25 06 2019
  privind avizarea de principiu a Planului Urbanistic de Detaliu pentru investitia „Construire locuinta P+1(duplex), garaj, beci, foișor și împrejmuire” amplasat în sat Barați, str. Viilor Comuna Mărgineni, județul Bacău, beneficiar – MARTIN Rodica și MARTIN Lucian

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 30 din: 25 06 2019
  privind constituirea unui drept de uz gratuit în favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra terenului in suprafata de 1,44 mp din intravilanul satului Mărgineni, comuna Mărgineni, judeţul Bacău pentru amplasarea unui stâlp proiectat, în vederea alimentării cu energie electrică Hală depozitare apartinând SC CLASSIC WAY SRL din municipiul Bacău str. Calea Moinești, nr. 34, județul Bacău.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 31 din: 25 06 2019
  privind aprobarea de principiu a documentației PUZ pentru investiția „CONSTRUIRE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SPAȚII PRODUCȚIE, BIROURI, ANEXE ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI” în sat Barați, comuna Mărgineni, Județul Bacău, beneficiar – SC DALMAKRON SRL

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 28 din: 25 06 2019
  privind aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 24 din: 06 06 2019
  privind modificarea si completarea domeniului public al Comunei Margineni, Judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 25 din: 06 06 2019
  privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute pentru suprafaţa de 1501 mp teren aflat in domeniul public al Comunei Margineni, în favoarea Municipiului Bacau, în vederea executarii tronsoanelor proiectate pentru obiectivul de investitii “Rezerva de apa a Municipiului Bacau”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 19 din: 14 05 2019
  privind aprobarea încheierii exercitiului bugetar pentru anul 2018, în comuna Mărgineni, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 21 din: 14 05 2019
  privind acordarea autorizației de amplasare pentru conductele ce fac obiectul investiției ” Rezerva de apă a Muncipiului Bacău”, poziționate pe suprafețele de teren cu numerele cadastrale 61395, 63269, 61383 și pe strada de acces către rezervoarele din sat Barați, comuna Mărgineni, județul Bacău.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 20 din: 14 05 2019
  privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului și din Administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în domeniul public al comunei Mărgineni, județul Bacău și în administrarea Consiliului Local Mărgineni, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 22 din: 14 05 2019
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de soluție pentru obiectivul de investitie ,,Extindere rețea electrică de distribuție pe străzile Bujorului, Scoicinei, Iasomiei din comuna Mărgineni, județul Bacău”.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 23 din: 14 05 2019
  privind aprobarea documentației PUZ „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI CONSTRUIRE DUPLEX P+M ȘI ÎMPREJMUIRE” în sat Barați, comuna Mărgineni, Județul Bacău”, beneficiari – LOZINCĂ Mihai și MUNTEANU Maricica Lăcrămioara

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 18 din: 11 04 2019
  privind darea în folosință gratuită a suprafaţei de 2 mp teren intravilan parte din domeniul public al comunei Mărgineni, judeţul Bacău către SC DELGAZ GRID SA, în vederea executării lucrării “ Extindere rețea distribuție publică și iluminat public pe str. Aviator Vasile Niculescu, sat Mărgineni, comuna Mărgineni, județul Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 17 din: 11 04 2019
  privind darea în folosință gratuită a suprafaţei de 1 mp teren intravilan parte din domeniul public al comunei Mărgineni, judeţul Bacău către SC DELGAZ GRID SA, în vederea executării lucrării “ Extindere rețea distribuție publică și iluminat public pe str. Aviator Vasile Niculescu, sat Mărgineni, comuna Mărgineni, județul Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 16 din: 11 04 2019
  privind dezmembrarea suprafetei de 2900 mp teren situat in T7, P 169, din totalul de 7209 mp teren aflat in domeniul privat al Comunei Margineni, Judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 14 din: 28 03 2019
  PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITA, PE DURATA EXISTENTEI CONSTRUCȚIEI, A SUPRAFEȚEI DE 2900 MP TEREN AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MĂRGINENI SOLA 7, PARCELA 169, CĂTRE MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI - ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ȘI A BACAULUI, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI LOCAȘ DE CULT

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 13 din: 28 03 2019
  PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚII MĂRGINENI, JUDEȚUL BACAU

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 11