Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative2019-11-21T17:03:47+02:00


  Hotărâre

  Nr: 53 din: 28 Noiembrie 2019
  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 52 din: 30 Octombrie 2019
  privind avizarea consultativa a documentației PUZ pentru investitia „Construire locuinte și Împrejmuire” situat în intravilanul și extravilanul satatului Mărgineni, Comuna Mărgineni, județul Bacău, beneficiar – Adrian-Petruț POPA

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 51 din: 30 Octombrie 2019
  privind avizarea de principiu a Planului Urbanistic Zonal pentru investiția „Construire locuințe individuale ” amplasat în județul Bacău, comuna Mărgineni, satul Valea Budului, strada Calea Moinești, nr. 140 și extravilan, beneficiar SC LEOSYM CONSTRUCT SRL prin RADU Petre-Danieleneficiari: Ioan BOTEZ

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 50 din: 30 Octombrie 2019
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Construire grădiniță cu program normal în sat Luncani, comnua Mărgineni, județul Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 49 din: 30 Octombrie 2019
  privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Mărgineni în Adunarea Generală de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii" Delegarea prin concesionare a serviciilor de colectare și transport deșeuri în municipiul Bacău și 22 comune limitrofe"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 48 din: 30 Octombrie 2019
  privind aprobarea tarifului de colectare și transport deșeuri reciclabile de pe raza comunei Mărgineni, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 46 din: 24 Septembrie 2019
  privind încheierea unui act aditional la Contractul nr. 6479/07.08.2009 încheiat intre Comuna Mărgineni și SC SOMA SRL Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 45 din: 24 Septembrie 2019
  privind respingerea cererii pentru vanzarea suprefetelor de teren aferente Restaurantului Mărgineni și Magazinului Podiș

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 43 din: 24 Septembrie 2019
  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mărgineni, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 44 din: 24 Septembrie 2019
  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mărgineni, județul Bacău, pentru anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 40 din: 22 August 2019
  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mărgineni, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 41 din: 22 August 2019
  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mărgineni, județul Bacău, pentru anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 42 din: 22 August 2019
  privind desemnarea membrilor Consiliului Local În Consiliul de administratie al Școlii " Alexandru Piru" Mărgineni

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 39 din: 30 Iulie 2019
  privind avizarea de principiu a documentației PUZ pentru investiția „Construire ansamblu rezidențial ” amplasat în județul Bacău, comuna Mărgineni, satul Mărgineni , beneficiari: Ioan BOTEZ

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 33 din: 30 Iulie 2019
  privind constituirea unui drept servitute de trecere în favoarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia Romanului și Bacăului asupra terenului în suprafață de 91 mp având nr. cadastral 85338 aflat în domeniul pivat al comunei Mărgineni, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 34 din: 30 Iulie 2019
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare trotuare pietonale în comua Mărgineni, județul Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 35 din: 30 Iulie 2019
  privind avizarea de principiu a documentației PUZ pentru investiția „Construire locuință S+P+M, garaj, bucătărie de vară, foișor, piscină, anexă gospodărească, bazin vidanjabil și împrejmuire ” amplasat în județul Bacău, comuna Mărgineni, satul Luncani și extravilan, beneficiari: Nelu RONȚU și Mihaela RONȚU

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 36 din: 30 Iulie 2019
  privind avizarea de principiu a documentației PUZ „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI CONSTRUIRE DUPLEX P+M ȘI ÎMPREJMUIRE” în sat Barați, comuna Mărgineni, Județul Bacău”, beneficiari – LOZINCĂ Mihai și MUNTEANU Maricica Lăcrămioara

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 37 din: 30 Iulie 2019
  privind aprobarea PUD pentru investiția „Construire locuință P+1, garaj, beci, foișor și împrejmuire ” amplasat în județul Bacău, comuna Mărgineni, satul Barați, beneficiari: Rodica MARTIN și Lucian MARTIN

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 38 din: 30 Iulie 2019
  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mărgineni, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 30 din: 25 Iunie 2019
  privind constituirea unui drept de uz gratuit în favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra terenului in suprafata de 1,44 mp din intravilanul satului Mărgineni, comuna Mărgineni, judeţul Bacău pentru amplasarea unui stâlp proiectat, în vederea alimentării cu energie electrică Hală depozitare apartinând SC CLASSIC WAY SRL din municipiul Bacău str. Calea Moinești, nr. 34, județul Bacău.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 31 din: 25 Iunie 2019
  privind aprobarea de principiu a documentației PUZ pentru investiția „CONSTRUIRE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SPAȚII PRODUCȚIE, BIROURI, ANEXE ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI” în sat Barați, comuna Mărgineni, Județul Bacău, beneficiar – SC DALMAKRON SRL

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 29 din: 25 Iunie 2019
  privind avizarea de principiu a Planului Urbanistic de Detaliu pentru investitia „Construire locuinta P+1(duplex), garaj, beci, foișor și împrejmuire” amplasat în sat Barați, str. Viilor Comuna Mărgineni, județul Bacău, beneficiar – MARTIN Rodica și MARTIN Lucian

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 28 din: 25 Iunie 2019
  privind aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 27 din: 25 Iunie 2019
  privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 26 din: 25 Iunie 2019
  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mărgineni, județul Bacău, pentru anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 25 din: 06 Iunie 2019
  privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute pentru suprafaţa de 1501 mp teren aflat in domeniul public al Comunei Margineni, în favoarea Municipiului Bacau, în vederea executarii tronsoanelor proiectate pentru obiectivul de investitii “Rezerva de apa a Municipiului Bacau”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 24 din: 06 Iunie 2019
  privind modificarea si completarea domeniului public al Comunei Margineni, Judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 19 din: 14 Mai 2019
  privind aprobarea încheierii exercitiului bugetar pentru anul 2018, în comuna Mărgineni, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 20 din: 14 Mai 2019
  privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului și din Administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în domeniul public al comunei Mărgineni, județul Bacău și în administrarea Consiliului Local Mărgineni, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 21 din: 14 Mai 2019
  privind acordarea autorizației de amplasare pentru conductele ce fac obiectul investiției ” Rezerva de apă a Muncipiului Bacău”, poziționate pe suprafețele de teren cu numerele cadastrale 61395, 63269, 61383 și pe strada de acces către rezervoarele din sat Barați, comuna Mărgineni, județul Bacău.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 22 din: 14 Mai 2019
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de soluție pentru obiectivul de investitie ,,Extindere rețea electrică de distribuție pe străzile Bujorului, Scoicinei, Iasomiei din comuna Mărgineni, județul Bacău”.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 23 din: 14 Mai 2019
  privind aprobarea documentației PUZ „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI CONSTRUIRE DUPLEX P+M ȘI ÎMPREJMUIRE” în sat Barați, comuna Mărgineni, Județul Bacău”, beneficiari – LOZINCĂ Mihai și MUNTEANU Maricica Lăcrămioara

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 18 din: 11 Aprilie 2019
  privind darea în folosință gratuită a suprafaţei de 2 mp teren intravilan parte din domeniul public al comunei Mărgineni, judeţul Bacău către SC DELGAZ GRID SA, în vederea executării lucrării “ Extindere rețea distribuție publică și iluminat public pe str. Aviator Vasile Niculescu, sat Mărgineni, comuna Mărgineni, județul Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 17 din: 11 Aprilie 2019
  privind darea în folosință gratuită a suprafaţei de 1 mp teren intravilan parte din domeniul public al comunei Mărgineni, judeţul Bacău către SC DELGAZ GRID SA, în vederea executării lucrării “ Extindere rețea distribuție publică și iluminat public pe str. Aviator Vasile Niculescu, sat Mărgineni, comuna Mărgineni, județul Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 16 din: 11 Aprilie 2019
  privind dezmembrarea suprafetei de 2900 mp teren situat in T7, P 169, din totalul de 7209 mp teren aflat in domeniul privat al Comunei Margineni, Judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 14 din: 01 Martie 2019
  PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITA, PE DURATA EXISTENTEI CONSTRUCȚIEI, A SUPRAFEȚEI DE 2900 MP TEREN AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MĂRGINENI SOLA 7, PARCELA 169, CĂTRE MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI - ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ȘI A BACAULUI, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI LOCAȘ DE CULT

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 13 din: 01 Martie 2019
  PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚII MĂRGINENI, JUDEȚUL BACAU

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 15 din: 01 Aprilie 2019
  Hotărare privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, al comunei Mărgineni, județul Bacău, precum și estimările bugetare pentru perioada 2020-2022.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 12 din: 01 Martie 2019
  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,,Construire gradinita cu program normal in satul Luncani, comuna Margineni, judetul Bacau", finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 11 din: 01 Martie 2019
  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,,Construire gradinita cu program normal in satul Barati, comuna Margineni, judetul Bacau", finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 10 din: 01 Februarie 2019
  Privind infiintarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Margineni si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 9 din: 01 Februarie 2019
  Privind aprobarea documentatiei PUZ ,,Construire locuinta si imprejmuire, comuna Margineni, judetul Bacau" beneficiari Ioja Laurentiu Benone si Ioja Daniela

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 8 din: 01 Februarie 2019
  Privind stabilirea retelei scolarein comuna Margineni, judetul Bacau pentru anul scolar 2019-2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 7 din: 01 Februarie 2019
  Privind analiza stadiului de inscriere in Registrul agricol pentru semestrul I si II al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizara acestei activitati

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 81 din: 01 Decembrie 2018
  Hotărâre privind Recificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al com. Mărgineni jud. Bacaău pentru anul 2018.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 80 din: 01 Decembrie 2018
  Hotărâre privind includerea unor mijloace fixe în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al com. Mărgineni rezultate în urma implementării investitiei << Extindere infrastructură de canalizare în Bacău și Târgu Ocna>>, investitie in cadrul proiectului << Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Bacau>>, darea in administrare a mijloacelor fixe catre SC CRAB SA si completarea Contractului de delegare a gestiuni serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 79 din: 01 Decembrie 2018
  Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investitia ,,Construire locuință P+M și împrejmuire'' amplasat în sat Barați, com. Mărgineni, jud. Bacău, beneficiar- CHILIMBAR Mitică.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 78 din: 01 Decembrie 2018
  Hotărâre privind aprobarea modificării prețului/tarifului la apa potabilă și canalizare și respectiv aprobarea modificarii prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 11