Vă aducem la cunoștință notificarea primită de la TRANSGAZ SA, privind prelungirea duratei lucrărilor din cadrul proiectului de importanță națională  „Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova”.

Notificare TRANSGAZ SA privind prelungirea duratei lucrărilor