de soluționare  a contestațiilor depuse, după susținerea probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de funcționari publici în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărgineni, județul Bacău din data de 02 octombrie 2017.

Vezi document atașat