pentru promovare dintr-o clasă superioară celei în care se află funcţia publică deţinută de funcţionarul public  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărgineni, județul Bacău

 

încheiat astăzi 12.08.2018

 

Astăzi 12.08.2019 s-a procedat la afişarea procesului verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba INTERVIU pentru promovare dintr-o clasă superioară celei în care se află funcţia publică deţinută de funcţionarul public  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărgineni, județul Bacău.

 

 

Informatii privind proba scrisa

 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei INTERVIU

Rezultatul***

1Gabriela ZAMFIROIU

100

ADMIS