Astăzi 17.12.2018 s-a procedat la afişarea procesului verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba interviu pentru pentru ocuparea funcţiei  publice din cadrul Biroul Achzitii Publice, Transport si Iluminat Public din aparatul de specialitate al primarului comunei Mărgineni, judeţul Bacău.

 

Informatii privind proba interviu 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei INTERVIU

Rezultatul***

1VALCOV MARIA-MAGDALENA

99

ADMIS

Afişat astăzi,  17.12.2018, ora 15.30

Secretarul Comisiei

 ZAMFIROIU GABRIELA