pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante – Secretară-studii superioare- Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărgineni, județul Bacău

 

încheiat astăzi 05.10.2018

 

Astăzi 05.10.2018 s-a procedat la afişarea rezultatelor obtinute la proba INTERVIU pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante – Secretară-studii superioare- Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărgineni, județul Bacău

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj obţinut la interviu

Rezultatul interviului

1

DARABAN Valentina-Carmen

75

ADMIS

2

OPRIŞAN Cristina

30

RESPINS