pentru promovare dintr-o clasă superioară celei în care se află funcţia publică deţinută de funcţionarul public  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărgineni, județul Bacău

 

încheiat astăzi 12.08.2019

 

Astăzi 12.08.2019 s-a procedat la afişarea procesului verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba scrisa pentru promovare dintr-o clasă superioară celei în care se află funcţia publică deţinută de funcţionarul public  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărgineni, județul Bacău.

 

 

Informatii privind proba scrisa

 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei scrise

Rezultatul***

1Gabriela ZAMFIROIU

98

ADMIS