Proces Verbal de afişare  a selecţiei dosarelor        

depuse pentru participarea la concursul de ocupare a funcției publice vacante de: 

Consilier, grad profesional superior –  Compartimentul Evidenţa Persoanelor

 

 încheiat astăzi 24.10.2018

 

Astăzi 24.10.2018 s-a procedat la afişarea procesului verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concursul organizat în data de 02.11.2018 – proba scrisă pentru ocuparea funcției  publice vacante de :

Consilier, grad profesional superior –  Compartimentul Evidenţa Persoanelor,

 

Comisia de concurs a fost numită prin Dispozitia Primarului  nr. 160 din 02.10.2018

În conformitate cu dispoziţiile art. 50 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare, comisia a procedat la selecţia dosarelor ce au fost depuse de candidații ce s-au înscris pentru concursul ce urmează a fi organizat în data de 02.11.2018 pentru ocuparea funcției  publice vacante de Consilier, grad profesional superior –  Compartimentul Evidenţa Persoanelor.

Pentru concursul de  ocuparea a funcției menţionate anterior s-a depus un singur dosar:

–          CĂILEAN Adrian – formular de înscriere nr. 9622 din data 15.10.2018;

În urma verificării documentelor depuse,  comisia de concurs a constatat următoarele:

 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul Respingerii dosarelor

1CĂILEAN Adrian

ADMIS