încheiat astăzi 07.12.2018

Astăzi 07.12.2018 s-a procedat la afişarea procesului verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concursul organizat în data de 17.12.2018 – proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de :
Consilier, grad profesional asistent – Compartiment Asistenţă Socială,

Comisia de Concurs a fost numită prin Dispozitia Primarului nr. 188 din 14.11.2018 pentru organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice vacante de Consilier, grad profesional asistent – Compartiment Asistenţă Socială.

În conformitate cu dispoziţiile art. 50 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare, comisia a constatat că pentru această funcţie nu a fost depus nici un dosar.

 

Afişat astăzi, 07.12.2018, ORA 12.00

Secretarul Comisiei

ZAMFIROIU Gabriela