încheiat astăzi 07.12.2018

Astăzi 07.12.2018 s-a procedat la afişarea procesului verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concursul organizat în data de 17.12.2018 – proba scrisă pentru ocuparea a două funcții publice vacante de :
Consilier, grad profesional superior – Biroul Achiziţii Publice, Transport şi Iluminat Public,

Comisia de Concurs a fost numită prin Dispozitia Primarului nr. 188 din 14.11.2018 pentru organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice vacante de Consilier, grad profesional superior – Biroul Achiziţii Publice,Transport şi Iluminat Public.

În conformitate cu dispoziţiile art. 50 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare, comisia a procedat la selecţia dosarelor ce au fost depuse de candidații ce s-au înscris pentru concursul ce urmează a fi organizat în data de 17.12.2018 pentru ocuparea funcției publice vacante de Consilier, grad profesional superior – Biroul Achiziţii Publice,Transport şi Iluminat Public.
La concursul de recrutare pentru ocuparea funcției menţionate anterior s-au prezentat trei candidaţi, şi anume:

– VALCOV Maria-Magdalena – formular de înscriere nr. 11332 din data 29.11.2018;
– DUMITRAŞC Valentina-Adelina – formular de înscriere nr. 11349 din data 29.11.2018;
– GUŞĂ George – formular de înscriere nr. 11474 din data 04.12.2018.

În urma verificării dosarelor depuse, comisia numita conform Dispoziției Primarului nr. 188 din 14.11.2018, a constatat următoarele:

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul Respingerii dosarelor

1VALCOV Maria-Magdalena

ADMIS

2DUMITRAŞC Valentina-Adelina

RESPINS

Nerespectarea prevederilor art 54 lit g) din Legea 188/1999 cu modificările şi completările ulterioare. Lipsă specializări în domeniul achiziţiilor publice

3GUŞĂ George

RESPINS

Nerespectarea prevederilor art 54 lit g) din Legea 188/1999 cu modificările şi completările ulterioare. Lipsă specializări în domeniul achiziţiilor publice

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație în conformitate cu prevederile art. 68 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Afişat astăzi, 07.12.2018, ORA 12.00

Secretarul Comisiei 

ZAMFIROIU Gabriela